Březí

Halštatské hradiště (3ha) obdélného tvaru. Severně od obce Březí - poloha zvaná V Šancích.

Ostrožna vymezená tokem Výmoly a roklí pravobřežního přítoku. Přístup na ostrožnu vede od východu a je přepažen mohutným dvojitým obloukovým valem.

Vnější val o délce 160m dosahuje výšky až 2m, příkop před ním je při hloubce 1,25m široký okolo 5m. Vnitřní val je kratší, ale zato širší. Stejně tak i příkop. Po celém obvodu ostrožny je patrná terasovitá úprava terénu, tak typická pro halštatská opevnění. Hradba nad srázy nebyla takové mocnosti jako východní přepažení ostrožny, ale zajisté měla také kvalitativně vysokou úroveň.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Katastrální území: Březí u Říčan

GPS: Akropole 50°1'24.32"N; 14°41'56.08"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

V Šancích
Na Šancích
Šance
Staré Šance

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 35298/2-2207


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika