Chvojen

Hradiště za závěrečného období raného středověku a dvorec počínajícího vrcholného středověku.

Ostrožna nad pravým břehem Janovického potoka. Vnitřní opevnění zaujímá rozsah 3ha s rozměry 215x140m.

Fortifikace sestává z valu a příkopu a takto byla po celém obvodu. Na severu se dochovala část vnějšího opevnění v podobě valu vedoucího svahem po vrstevnici. Celý vnitřní prostor přepažoval val, rozdělující plochu na akropoli a předhradí.

Celá fortifikace je ukázkou přerodu starších hradišť do nových typů mocenských postů - v tomto případě rezidenčního dvorce.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Benešov u Prahy

GPS: 49°46'15.412"N, 14°37'51.228"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 14839/6-2091

 


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika