Nalžovické Podhájí - Luhy

Na ostrohu západo-východního směru, nad soutokem Vltavy a Musíku mělo být podle vlastivědné literaturu z 1.poloviny 20.století hradištní opevnění. Ostroh se tyčí nad hájovnou Luhy, od severu a východu jej ohraničují strmé svahy k vodotečím, jižní strana spadá do rokle vedoucí k Musíku. Západní strana je přístupná po rovině.

Měly se zde nacházet dva pásma valů přepažující ostroh. Důkladnou prohlídkou terénu a vyhodnocením dat leteckého laserového skenování lze patrně existenci tohoto hradiště popřít. Pouze na severní straně, kousek pod hranou se nachází západo-východně orientovaný drobný val, který nepřesahuje 10m délky a 0,5m výšky.

Lokalita mohla být jakýmsi strážištěm nedalekého oppida Hrazany, těžké opevnění typu hradiště, tu však s největší pravděpodobností nestálo.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Nalžovické Podhájí

GPS: 49°44'7.96"N, 14°22'50.833"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Luhy
Častobořský


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika