Kazín

Zaniklý hrádek na skalnaté ostrožně nad pravým břehem Berounky na hranicích Prahy. Opevnění na místě pravěkého pravděpodobně opevněného výšinného sídliště. Opevnění zaujalo ostroh s výrazným převýšením nad řekou (známá, téměř kolmá skála Kazín).

Hrad měl dvojitou dispozici. Rozměrné předhradí je od ostrožny odděleno příkopem a vnějším valem. Tato linie chrání podlouhlé předhradí i ze severního směru. Náznak obvodového opevnění bez příkopu se nachází i podél jižní strany. Vlastní jádro je od předhradí odděleno mohutným a širokým příkopem. Plocha jádra je velmi členitá, není však jasné jde-li o relikty zaniklých staveb, nebo o pozůstatky výkopů z 19.století. Starší popisy na ploše jádra udávaly zbytky zdí.

Přesnější určení podoby a časové zařazení lze očekávat od archeologického průzkumu, který by také měl odpovědět na otázku, které z fortifikací patří středověku a které jsou případně starší.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-západ
Katastrální území: Jíloviště

GPS: 49°56'53.146"N, 14°20'21.566"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 36355/2-2359


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika