grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika
  grafika
grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika

POUŽITÁ LITERATURA - zatím neúplná, postupně budu doplňovat

Nápis NOVINKY na hlavní stránce je klikací (přestože to tak nevypadá) a pod ním je historie novinek od začátku roku 2007.

grafika grafika

Zde jsou sepsány nafocené objekty, které mám takzvaně "v šuplíku". Postupně je budu přidávat na stránky. Rád bych dodržoval tempo jednoho nového objektu za 2-3 dny. Badatelna - to je několik výsledků mé "badatelské" činnosti. A nakonec seznam nafocených objektů za poslední 2 měsíce. S krátkým popisem příslušného fotovýletu.

1-2 nové fotky neoznamuji
3 a více nových fotek uvádím (nové fotky)
3 a více nových fotek a pokud zároveň staré smažu uvádím (přefoceno)

grafika grafika
grafika grafika
grafika grafika
grafika

Brzy přibude:

Hradiště: Čekyně I, Čekyně II, Drnek, Jíloviště I - Kazín (nové fotky), Katovice, Klášter Hradiště nad Jizerou, Hradiště u Kaplice, Klentice, Krnov I, Kříženec, Libochovany, Mcely I (nové fotky), Mcely II (nové fotky), Měrunice, Most, Mšeno I, Nové Město nad Metují II, Obruby, Okrouhlé hradiště, Olomouc, Orlík I, Pavlov II, Radkovice, Svojšín, Tábor, Tachov, Velký Vřešťov (nové fotky), Věvrov II

Hrady a tvrze: Boskovice, Boskovice - starý hrad, Brtnice, Čap, Český Krumlov, Děčín, Děvín, Dlouhá Lhota, Drahotuše, Frýdlant, Hamerský špičák, Helfenburk (nové fotky), Holoubek, Hus, Jánský vrch, Jeseník, Kácov, Kostelíček (nové fotky), Kotnov (nové fotky), Krasíkov, Lacembok, Lipnice, Lopata, Lukov, Mstěnice I, Mstěnice II, Mstěnice III, Nejdek, Neuhaus, Nový Hrad u Adamova - starý hrad, Nový Hrad u Adamova - nový hrad, Nový Hrad u Kunratic (nové fotky), Pustý zámek, Rabštejn (okr. Třebíč), Rokštejn, Rožmberk - dolní i horní hrad (nové fotky), Rychlebský hrad, Sion, Sirotčí hrádek, Skála, Skály, Skály (nové fotky), Slavětice, Stárkov, Střílky, Šelenburk, Tachov, Valdek, Valy u Podmok, Velký Vřešťov (nové fotky), Výrov, Žulová - nové fotky

Městská opevnění: České Budějovice, Český Krumlov, Děčín - staré město, Frýdlant, Hradec Králové (nové fotky), Cheb (nové fotky), Jablonné v Podještědí, Lichnice, Lipnice nad Sázavou, Lipník nad Bečvou, Mikulov, Olomouc, Opočno, Planá, Šternberk, Vidnava

Obléhací a polní opevnění: Cornštejn - obléhací opevnění, Holoubek - možné obléhací opevnění, Hus - obléhací opevnění, Konopiště - obléhací opevnění (nové fotky), Lopata - obléhací opevnění, Nový Hrad u Adamova - obléhací opevnění, Nový Hrad u Kunratic - obléhací opevnění (nové fotky), Perštejn - obléhací opevnění, Sion - obléhací opevnění, Skály - možné obléhací opevnění, Stará Dubá - obléhací opevnění (přefoceno), Velešín - Strahov, Velký Vřešťov - obléhací opevnění (nové fotky), Zbořený Kostelec - obléhací opevnění (nové fotky), Zvíkov - středověké obléhací opevnění, Zvíkov - novověké obléhací opevnění

Rozhledny: Frýdlantská výšina, Házmburk, Homole, Jeseník - hvězdárna, Krásenský vrch, Minaret (nové fotky), Nisanka, Obří výhledna, Salinburg, Světlý vrch, Špička, Tanvaldský Špičák, Vysoká

Jiné objekty: Dolany - zříceniny kartouzy, Jablonné v Podještědí - zrušený kostel PM, Jeseník - kostel sv.Kříže, Jílové - zřícenina kaple, Malý Blaník - zaniklá hájovna, Mstěnice, zřícenina Nového Dvora u Jestřebic, Stonařov - karner, Střílky - barokní hřbitov, Velká Kraš - zřícenina kaple

 

Snad někdy přibude:

Hradiště: několik nově identifikovaných objektů ve Středočeském a Ústeckém kraji (prozatím nemůžu publikovat kvůli vykradačům s detektory kovů)

Hrady a tvrze: Biskupský dvůr na Málé Straně (nutno dofotit), několik objektů na území České republiky (prozatím nemůžu publikovat kvůli vykradačům s detektory kovů)

Obléhací opevnění: Ostromeč - obléhací tábor

 

Publikační činnost:

Dvojice nedatovaných hradišť u Mcel na Nymbursku

MONOGRAFIE: Terénní stopy obléhíní hradů v husitském století

Středověké fortifikace mezi Lomcem a Třebonínem u Čáslavi

Zaniklá středověká ves Horní Lhotka u Kouřimi

Nové poznatky o obléhání hradu Zvíkova

Dvě zaniklé středověké vsi na rozhraní Nymburska a Jičínska a jejich sociální kontext

Ostroh u Stupna jako neznámá opevněná poloha, nebo hříčka přírody?

Z průzkumu tvrzišť na Vlašimsku

K podobě vojenských táborů pozdního středověku - nové poznatky o obléhání Konopiště

Dvě (případně tři) nově objevená tvrziště na Mladoboleslavsku

Nedatované hradiště na vrchu Zavírce (k. ú. Obecnice) v Brdech

Raně středověké hradiště u Dojetřic v Posázaví

Středověká sídla v prostoru Velkého a Malého Blaníku

Terénní stopy trojího obležení hradu Zbořeného Kostelce (1449, 1450, 1467)

Valy a příkopy ohrazený areál na předpolí hradu Českého Šternberka

Fenomén středů republiky

 

Mapy s odborným obsahem:

Archeologický potenciál okresu Benešov

Relikty obléhacích prací v okolí hradu Zbořeného Kostelce a další dochované středověké tábory obléhatelů na území České republiky

Hradiště Dojetřice a další hradiště v povodí Sázavy

Mapa městských opevnění v České republice

 

rozpracovány jsou články o opevněném objektu souvisejícím s montánní činností u Klínce, článek o obléhacím areálu před hradem Stará Dubá, o nedokončených hradech atd.

V plánu mám článek o vyhledávání opevněných poloh pomocí algoritmu nad daty LLS a snad se dokopu k napsání článku o dvou dosud neznámých hradištích v Čechách, které jsem podrobil drobným výzkumům.

 

Badatelna:

Výzkum opevněné lokality na k.u. Drnek (u pěti dubů) přinesl pravěké nálezy a celková podoba opevnění přísluší jednoznačně zemědělskému pravěku. Dokončen je detailní plán a výhledově dojde k publikaci.

V roce 2023 jsem v datech LLS zachytil několik dalších poloh s archeologickými lokalitami různého druhu - zatím jedno pravěké hradiště, 2 hrady/tvrze, jednu zaniklou středověkou ves, jeden mohylník ap.

V roce 2022 jsem v terénu, zcela náhodně nalezl zatím nedatované opevnění, které bude koncem roku tématem odborného čláánku. V datech LLS a následnou prospekcí jsem nalezl jedno vrcholně středověké tvrziště a jednu zaniklou středověkou? samotu.

I v roce 2021 se mi podařilo zachytit několik dosud neznámých památek, které po jejich publikování v odborné literatuře uvedu zde na webu - jedná se o 2 zaniklé vrcholně středověké vsi, dvě menší vrcholně středověké fortifikace (tvrziště, jednen zaniklý hrad a dvě pravěké opevnění, jedna z nich je zcela inukátní a svou rozsáhlostí překonává všechny známé hradiště s vyjímkou lokalit Troskovice - Semín a Závist.

V průběhu roku jsem na lidaru zachytil dlouhý a výrazný valovitý objekt, který po potvrzení v terénu považuji za pravěký ohrazený prostor. Jerho zajímavostí je především velikost, která dosahuje až 150 ha, což z něj dělá jedno z největších pravěkých opevnění u nás.Lokalitu chci v budoucnu zprtacovat a publikovat v odborné literatuře. Několik dalších, dosud neznámých objektů, které jsem zachytil předávám místně příslušným archeologům. Jeen v roce 2020 se mi podařilo nalézt 2 dosud neznámé vrcholně středověké hrady, dvě vrcholně středověké tvrziště a již tři zatím nedatované hradiště (jedno z nich jistě pravěké, patrně z doby bronzové). V mezidobí byly některé mé starší nálezy ověřeny v terénu místně příslušnými archeology a brzy budou vypublikovány.

Počátkem roku 2020 se mi podařilo na stránkách Památek středních Čech zveřejnit tři ze starších "lidarových" objektů, jde o tvrziště v okrese Mladá Boleslav. Na serveru je postupně všechny zveřejním. Další nově identifikované lokality jsou již zpracovávány a budou nejdříve publikovány v odborných publikacích a následně zde na stránkách.

V posledních letech se zaměřuji na vyhledávání objektů archeologické povahy v datech LLS (Lidar), mám přístup k datům po robustní filtraci, tedy datům, které jsou minimálně řádově kvalitnější než zpracovaná data publikovaná CUZK pomocí WMS vrstev, nebo internetových stránek DMR4 a DMR5. Objektů se mi podařilo nalézt již nepočítaně, z těch zajímavých jsou to především hradiště (10ks), archeologizované vrcholně středověké hrady a tvrze (cca 20ks), zaniklé středověké vesnice (5ks), patrně jedno zaniklé opevněné vrcholně středověké město, obléhací tábory a stanoviště (3ks) a několik vojenských objektů z raného novověku. Objekty vzdálené, případně mimo můj zájem (raně novověké opevnění, ZSV) předávám příslušným archeologům. Objekty, které jsou pro mě zajímavé, se snažím zpracovat a společně s kolegy (archeology z NPU, z muzeí ap.) se snažíme po maximálním vytěžení informací (sondy, detektorový průzkum, fotogrametrie) publikovat.

V roce 2019 se dočkají publikace 3 nově objevené lokality ve středočeském kraji, na článku již intenzivně pracuji. Koncem roku dojde k publikování další nově objevené lokality, patrně pravěké. V roce 2019 se mi podařilo objevit již 3 pravěké hradiště, kromě jednoho jsou již potvrzeny v terénu a je předběžně dohodnut jejich výzkum a následná publikace. Další nově identifikované objekty budou zkoumány v následujících letech.

Výzkumy obléhacích opevnění by měli být završeny monografií na toto téma.

V roce 2018 jsem v datech LLS a následně v terénu zachytil relikty dvou opevněných panských sídel (hradů) a jedné tvrze, jedné zaniklé středověké vsi a dvou pravděpodobně pravěkých hradišť. Publikace se některé dočkají v roce 2019.

V roce 2017 jsem v datech LLS a následně v terénu zachytil relikty tří zaniklých středověkých vesnic. U jedné se nachází i zaniklé opevněné panské sídlo. U dalšího objeveného vrcholně středověkého tvrziště již započala jeho dokumentace, včetně vytvoření detailního fotogrametrického modelu. Další tři opevněné, patrně vrcholně středověké objekty nutno ještě zdokumentovat.

Hrádek v poloze Na Šancích k.ú. Hrádek - S od Ledče nad Sázavou, který jsem objevil v roce 2006, byl v roce 2012 "znovuobjeven" pracovníky Muzea Vysočina a v roce 2016 publikován v Studia Archaeologica Brunensi 2016/1 (dříve jsem ho publikoval v Mapě s odborným obsahem "Hradiště Dojetřice a další hradiště v povodí Sázavy"

V terénu jsme potvrdili mnou nově objevené hradiště pravěké hradiště na jižní Moravě a předsunuté opevnění jednoho moravského hradu. Předsunuté opevnění je již zaměřeno a počínáme s psaním článku. Nově objevené hradiště milerád předám moravských archeologům.

V roce 2016 jsem objevil dosud neidentifikované patrně pravěké hradiště ve Středočeském kraji. Druhé objevené hradiště již bylo známé místním archeologům, pouze nebylo nikdy publikováno.

Počátkem roku 2016 se mi podařilo objevit dosud neidentifikovanou zaniklou středověkou ves a jedno prozatím nedatované opevnění.

V průběhu roku 2015 se mi podařilo nalézt tři dosud neidentifikované opevněné objekty patrně vrcholného středověku ve Středočeském kraji a jeden v kraji Vysočina. Dva z těchto objektů (zaniklý hrad a tvrziště již byly potvrzeny) A také jsme potvrdili nález jedné zaniklé středověké vsi, kterou jsem nalezl v roce 2014. Všechny tyto lokality budeme zaměřovat a publikovat po jejich průzkumu za pomoci archeologických metod. Před publikací budou také preventivně "vytěženy" pomocí detektoru kovů, aby případní nespolupracujáící detektoráři lokality co nejméně poškodili.

   

Poslední navštívená místa:

pravěké hradiště U pěti dubů k.ú. Drnek

hrad Vikštejn

Olomouc - městské opevnění středověké a novověké

Hrádek u Rabyně a také místní domnělé hradiště

Asi posté návštěna hradiště Humenská (Jíloviště I)

Protržená přehrada u Josefova Dolu

rozhledny: Frýdlanstská výšina, Tanvaldský Špičák, Světlý vrch, Špička, Nisanka

městské opevnění a hrad Frýdlant

předsunutá bašta před Cornštejnem

rozhledna Hasičská věž v obci Charvatce a poté místo pravděpodobného hradiště u obce Obruby

průzkum hradišť na k.ú. Mcely

průzkum tzv. Švédských valů u Mšena (hradiště), zříceniny Nového Dvora u Jestřebic, možný hrádek Kostelíček, jedna nově identifikovaná lokalita

hrad Drahotuše, hrad a městské opevnění Šternberk, Olomouc (městské opevnění, místo hradiště), Dolany - zaniklá kartouza přestavěná na hradní opevnění, Lipník nad Bečvou (městské opevnění), hradiště Čekyně I a Čekyně II

zaiklá ves a tvrziště Slavětice

rozhledny: Krásenský vrch, Bohušův vrch, Homole, Salingburg, Vysoká, hrady: Krasíko, Cheb (nové forky), Tachov, hradiště: Okrouhlé hradiště I, Tachov, domnélý Kříženec, Svojšín, zřícenina zámku Světce, jízdárna Světce, městské opevnění Planá, Tachov, Cheb (nové fotky)

Mikulov - městské opevnění, Mikulov - hrad, Sirotčí hrdádek, hradiště Klentice, Minaret v Lednici, Janův Hrádek v Lednici, zámek v Lednici, Perná - zřícenina kaple

hrad Šelenburk (Cvilín), hradiště na témže místě, rozhledna Cvilín, hrad Boršov

tvrz Homole u Hnonova, hrad Skály a možné obléhací opevnění

Grabštejn - obléhací opevnění, Čap a jeho předsunutá fortifikace, Děvín, Hamerský špičák

hrad Švihov, Bechyně - obléhací opevnění a hrad, novověký vojenský tábor u Bežerovic, ověření nedávno identifikované polohy Hodonice (nejedná se o nedostavěné hradiště, ale o odval lomu), valy u Radětic

potvrzení dvou dosud neznámých hradišť v okrese Plzeň

Vranov nad Dyjí - obléhací tábory, předsunuté bašty, hrad Frejštejn, ověření a potvrzení dosud neznámého hradu v okrese Svitavy

hrad a obléhací opevnění Lopata

Hrad Vranov, obléhací stanoviště před Cornštejnem, jeden nový obléhací areál

Nový Hrad u Kunratic - hrad i obléhací opevnění (nové fotky)

Pražské rozhledny Šiska a Botanická zahrada (nové fotky)

hradiště Pavlov I, Pavlov II s mnoha novými zjištěními, hrad Neuhaus, hradiště Račice (obhléhací opevnění na témže místě nepotvrzeno, předsunutá bašta před hradem Děvičky

hrad Rabštejn na Moravě, opět lokalita Plešice nad hradem Holoubek, rozhledna v Radíkově

Hrad/zámek Jánský vrch, pozdně románskýá kostel s. Kříře v Javorníku, rozhledna Borůvková hora, městské opevnění a fojtství ve Vidnavě, Obří výhledna v Priessnitzových lázních, hrad/kostel Frýdberk v Žulové, Rychlebský hrad a protější Pustý zámek, zřícenina kaple u Velké Kraše, tvrz a hvězdárna v Jeseníku

potvrzení jednoho dosud neznámého mohylníku ve STC kraji

možné obléhací opevnění před hradem Holoubek, hrad Holoubek, Český Šternberk, Mstěnice - tvrz, zaniklá vesnice, dva hrádky a jeden těžko interpretovatelný objekt v předpolí jednoho z hrádků

hrad Hus a obléhací opevnění v jeho okolí

hrad Vranov, Bítov, Cornštejn, rozhledna Skalka u Vyžlovky

hrad Křečov, tvrziště Kolešov, Kněževes - opevněný kostel, hradiště Most, odpočinkový kámen u Mašťova

Hrádek u Podmok, hrádek u Římovic, Lacembok, tvrziště Valy u Podmok, opevnění Valy u Číhoště

hradiště Jindřín k.ú. Radkovice

obléhací aktivity před hradem Lopata, hrad Lopata, hrad Skála, obléhací aktivity před hradem Skálou s negativním výsledkem

dvě zaniklé středověké vsi a dvě soudobá tvrziště, které po publikaci uvedu i na tomto serveru

tvrziště Bolina, Kočičina a dvě nově identifikovaná tvrziště, která budou tématem budoucího článku

tvrziště a domnělé hradiště Drahobudice

hradiště Bořetice

Karlštejn - obléhací pozice v okolí hradu

Zvíkov - obléhací tábory

hrad Sion, předpokládané hradiště Chlístovice, Sion - obléhací tábor

obléhací opevnění kolem hradu Zvíkov, Velký Vřešťov

Kostomlaty - obléhací opevnění, hrad Ostrý

Jílové - zřícenina kaple, Frýdštejn - domnělé onléhací opevnění, Lemberk - domnělé obléhací opwevnění

Perštejn - obléhací opevnění

městské opevnění v Jablonném v Podještědí, zrušený kostel tamtéž

hrad u Všeměr, rozhledna u Lipna - Stezka korunami stromů, městské opevnění Českých Budějovic

Hradiště u Kaplice - hradiště a rozhledna, opevnění u Velešína, hradiště Chlum nad Malší, Branišovice a Doudleby

grafika
  grafika
grafika     grafika
  grafika

 

 

grafika
  grafika
  grafika
  grafika
grafika grafika