mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Trutnov
Katastrální území: Hostinné

GPS: 50°32'27.700"N, 15°43'24.378"E


Kulturní památky

součásti několika KPHostinné

Na soutoku Labe a říčky Čisté stojí město Hostinné s částečně dochovaným městským opevněním. Město je poprvé připomínáno k roku 1270. Založení města je připisováno Přemyslu Otakaru II. a mělo se tak stát okolo roku 1260.

Patrně od počátku bylo budováno městské opevnění, nejdříve dřevěné, poté kamenné. Písemně jsou hradby doloženy až k roku 1383. Okolo města probíhala hradba, kterou vně zesiloval vodní příkop, jehož pozměněné relikty se dosud dochovaly na jižní straně města. Vodní příkopy byly napájeny vodou z Labe (mlýnský náhon) i z Čisté. Do města vedly dvě brány, dodnes připomínané názvy ulic. Ze severu a z jihu vedly do města fortny, z nichž se části dochovaly. V jihozápadní části města stál hrad, v 16.století přestavěný na zámek a v 19.století poté na papírnu. Hrad byl opevněn i proti městu.

Město neúspešně dobývali husité. Části městského opevnění se dochovaly až do 2.poloviny 20.století, kdy byla většina zničena. Opevnění je dnes nejlépe patrné na severním obvodu historického jádra, kde se nacházejí již jen nevelké části.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika