mapa

Kraj: Karlovarský
Okres: Sokolov
Katastrální území: Libavské Údolí

GPS: Akropole: 50°7'19.567"N 12°33'10.354"E
Vnější opevnění: 50°7'14.855"N 12°33'20.628"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Kolová
Starý Zámek
Hradiště
Kager

 

------------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 45065/4-658Kolová

Hradiště, městiště a nevelké pozůstatky hradu se nacházejí na ostrohu nad soutokem Malé a Velké Libavy. Údolí potoků ohraničují ostroh z jižní, západní a severní strany.

Na ploše hradiště byla v 1.třetině 13.století provedena lokace města, patrně pokus o založení Kynšperka na základě dochované informace o privilegiu Václava I. pro klášter premonstrátek. Provizorně bylo využito jeho vnější opevnění. Z tohoto pokusu, který patrně netrval příliš dlouho, na hradišti zůstalo 15 pravidelně rozmístěných terénních depresí. Jedna z nich byla archeologicky prozkoumána a vyšlo najevo, že se jedná o pozůstatek požárem zaniklé zemnice. Nálezový fond je nápadně chudý, z čehož lze usuzovat na krátké trvání zdejšího osídlení. Zemnice byly stavěny podél cesty, která směřuje směrem k cípu ostrohu.

V samotném cípu byl do hradiště vložen opevněný objekt, patrně hrad. Snad se tak stalo spolu se zakládaným městem. Objekt vymezuje příkop s vnějším valem. Za příkopem se nachází vyvýšené místo a za ním lámáním kamene těžce poškozená plocha samého hradu. Zdá se, že stejně jako město, nebyl ani hrad dokončen.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika