mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Katastrální území: Kostelec nad Labem

GPS: 50°13'51.399"N, 14°35'19.987"EKostelec nad Labem

Jako město se Kostelec poprvé připomíná roku 1317. Nejstarší opevnění vodou chráněného města bylo dřevěné.

Zřejmě po roce 1507 byly okolo města vystavěny kamenné hradby. Vstup zajišťovaly dvě brány. Přední brána, zvaná také Pražská, se nacházela na jižní straně historického jádra, za dnešním klenutým mostem přes Mlýnský potok v úrovni domů čp. 269/25 a 99. Původně k ní vedl padací most, který byl v 16.století nahrazen mostem kamenným. Zbořena byla roku 1850. Nad hlubokým korytem Mlýnského potoka se v okolí bývalé brány dochovaly základy hradeb. Linii opevnění na východní straně dokládá průběh potoka. Na severovýchodě se potok stáčí k východu. Linie opevnění se zde ale původně stáčely k západu, což je vidět již jen nepatně znatelnou depresí po bývalém příkopě. V této části průběhu opevnění stála také již zaniklá Písecká brána. Nejpravděpodobnějším místem je prostor mezi domy čp. 37-8/7 a 72/2. Tato brána je starší než kamenné hradby. Připomínána je již roku 1455 a zbořena byla mezi lety 1795 (poslední zmínka) a 1842 (na mapě stabilního katastru již není zaznačena).


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika