mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Slaný
Katastrální území: Slaný

GPS: 50°13'50.951"N, 14°5'13.740"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 17463/2-563Slaný

Jako královské město je doloženo roku 1300. Opevnění stálo již na počátku 14.století.

Do města vedly tři brány a jedna fortna. Další brány vedly do předměstí. Vnitřní město bylo ohrazeno pomocí dvou linií až 4 metry vysokých hradeb oddělených parkánem. Ty navíc chránil příkop, který byl zavodněn jen ve své jihovýchodní části. Doba husitských bouří znamenala pro hradby pohromu, ale již v letech 1461-1472 byly po důkladné přestavbě obnoveny. Vnitřní 3-7m vysoká a asi 2m silná zeď s cimbuřím se dočkala silných hranolovitých věžic postavených pravidelně ve 20m rozestupech. Věže byly dovnitř otevřené s úzkými střílnami, parkán byl široký průměrně 10m a parkánová hradba dosahovala asi 0,8m. Parkán byl zesílen půlkruhovými baštami a většími v čele zahrocenými baštami.

Do dnešních časů se dochovalo několik částí opevnění. Především Velvarská brána, která byla na místě brány starší dostavěna roku 1461. Brána je 38m vysoká s klenutým průjezdem. Původně byla zapojena do hlavní hradby z jejichž spojení se v patře dochoval vstup. Další dochovanou částí opevnění je tzv.Černá bašta na severní straně města, ve které dnes sídlí skautská organizace. Poměrně dobře patrný úsek zdi v jižní části, v ulici Šultysova. Zhruba uprostřed vystupuje předsunutý bastion, později osazený plastikami z nedaleké Červené bašty. V místech bývalé Pražské brány lze přes zídku shlédnout východní stranu opevnění, rovněž běžně veřejnosti nepřístupnou. V městském muzeu jsou pak relikty z výzdoby Pražské brány. Z půlkruhových parkánových bašt se dochovaly 4 a také jedna zahrocená. Zbytky příkopu jsou dodnes ve formě požární nádrže.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika