mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Strakonice
Katastrální území: Vodňany

GPS: 49°8'51.877"N, 14°10'32.711"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 25842/3-4432Vodňany

Nejstarším dochovaným písemným dokumentem o Vodňanech je zápis o zástavě patrně z roku 1317. Lokace města se předpokládá za Jana Lucemburského. Město mělo oválný tvar s pravidelnou uliční sítí.

Kdy byly postaveny hradby se přesně neví, ale jejich výstavbu lze předpokládat v době vlády Karla IV. Městské opevnění se skládalo z hlavní hradby, kterou zpevňovaly hranolové, dovnitř otevřené věže rozmístěné v pravidelných rozestupech. Věže byly plně obezděny nad úrovní přízemí. Před hradbou byl vyhlouben příkop doprovázený vnějším náspem. Přístup do města vedl skrz tři brány zvané Bavorovská, Písecká a Budějovická (někdy Týnská). V roce 1395 bylo město dobyto a k újmě přišlo i městské opevnění. Po druhé bylo město dobyto v roce 1419, tentokrát utrpělo opevnění větší škody, ale již o rok později byly hradby opět budovány, tehdy snad vznikl parkán. Roku 1420 město dobyl Žižka a vyplenil. Město podlehlo patrně i o rok později. O město se bojovalo i v letech 1443 a 1468. Za poděbradských válek bylo zdokonaleno městské opevnění, především byl zesílen parkán pravoúhlými baštami postavenými v rozestupech 30-40m. Příkop byl vyzděn i na kontraskarpové straně a dosahoval šířky okolo 12m nad vnější hranicí byla vystavěna zeď. Před brány Bavorovskou a Budějovickou byl postaven barbakán. Východní strana byla podpořena druhou fortifikační linií. V roce 1540 byly patrně renesančně upravovány brány.

Kolem poloviny 19.století byly brány zbořeny. Do dnešních dnů se zachovaly hradební zdi po většině obvodu města, především na západní a jižní straně i s několika hranolovými baštami a některými z věží hlavní hradby. Příkop lze pozorovat téměř okolo celého města, s výjimkou zaniklých úseků na severní, západní a jihovýchodní straně.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika