mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Benešov u Prahy / Mrač

GPS: 49°48'30.167"N, 14°41'23.247"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Hrobech
Na Hrobcích
Tužinka
Na VršíchBedrč

Hradiště? neznámého stáří. Lokalita se nachází v lese Tužinka v nejvyšším místě nazývaném Na Hrobcích. Západně od obce Bedrč a severně od Benešova.

Existence opevnění není ověřená archeologickým průzkumem. Obloukovité útvary v podobě nevýrazných teras probíhají souvisle na několika stech metrech. Lokalita by nebyla ze strategického hlediska dobře vybrána a celé místo jako pozůstatek fortifikace nepůsobí.

Nejpravděpodobnější vysvětlení je, že se jedná o pozůstatky středověkých plužin.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika