mapa

Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-město
Katastrální území: Město Brno

GPS: 49°11'27.672"N, 16°36'26.6"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

PetrovBrno I

V samém historickém centru dnešního Brna se na návrší Petrov nacházela snad opevněná lokalita osídlená vícekrát v průběhu pravěku a bez přestávky od ranného středověku po dnešní dny.

Lokalita je na jižní a jihovýchodní straně ohraničena strmými svahy nad nivou Svratky a Svitavky. Převýšení dosahuje až 40m. Na západě a severozápadě je svah mírnější a navazuje zde na sedlo ke Špilberku. Na severovýchodě se terén svažuje nad nivou Ponávky. Nejlépe přístupná je severní strana. Oválná plocha předpokládaného opevnění dosahuje asi 0,7ha.

Dnes je celá plocha zastavěna a terén je výrazně pozměněn výstavbou kostela sv.Perta a Pavla a další zástavbou, včetně městského opevnění. Při záchranném výzkumu byla v druhotné poloze zachycena keramika z pozdní doby bronzové, kulturní vrstva věteřovské kultury starší doby bronzové a sídlištní objekt z mladší doby bronzové. Později byla nedaleko při jiném archeologickém průzkumu zachycena kulturní vrstva ze starší doby bronzové. Nepříliš intenzivní osídlení přísluší ranému středověku, době mladohradištní. Žlábek po palisádě zachycený v jihozápadním křídle biskupské rezidence může souviset s opevněním dvorce, který tu mohl v raném středověku stát.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika