mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Dobříš

GPS: Akropole 49°48'45.66"N; 14°6'31.68"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradec
Hradsko
Zahrada
U studně

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 41361/2-2612Dobříš - Hradec

Zatím ne zcela jasně datované hradiště na výrazném ostrohu nad starou komunikací (dnes silnicí Dobříš - Hostomice). Pravděpodobně z doby bronzové, nebo navazující doby halštatské.

Opevněná plocha se skládá ze dvou částí. Větší část má rozlohu 1,7ha a je oválného tvaru o délce 220m a šířce až 94m. Druhá část zvaná Zahrada má rozlohu pouhé 0,07ha a je ze tří stran mohutně opevněna. Dva valy přepažující přístupovou stranu a třetí val, který je spojuje ze strany, kde příroda tolik nepomohla (na rozdíl od nepřístupné opačné strany).

Dnešní vstup přes dva přepažující valy pravděpodobně kopíruje původní situaci. Po překonání Zahrady se vstupuje na vlastní hradiště, také velmi dobře opevněné. Končí zde táhlý masiv a opevnění zaujímá celý vrchol ostrožny. Mohutný kamenný val je pozůstatkem hradby, která obklopovala ostrožnu po celé délce s výjimkou východní a jihovýchodní strany, kde padá sráz přes skály prudce dolů. Od skal v jižním cípu se fortifikace stáčela k severu podél terénní hrany a poté stoupala k severovýchodu zpět k prostoru tzv. Zahrady.

Destrukce hradby, se v 2.polovině 19.století stala zdrojem materiálu pro stavbu silnice, která pod hradištěm přetínala Brdy. Na mnoha místech je patrné vybírání kamenů, které byly posléze drceny na štěrk. Především v západní a severozápadní průběh opevnění je vybíráním kamenů poškozen, v některých úsecích byla destrukce hradby vybrána zcela. Před vybíráním kamenů se zde nacházel kamenný val o šířce až 12m a výšce 3-5m z vnější strany.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika