mapa

Kraj: Pardubický
Okres: Chrudim
Katastrální území: Doly

GPS: val 49°52'3.649"N, 16°4'5.223"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Žižkovy čance
Na Průhoně
Na Stráni

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 46333/6-812Doly - Rabouň

Zatím ne zcela jednoznačně datovaná rozsáhlá fortifikace vymezující široký ostroh nad soutokem Novohradku a Krounky.

Plocha vymezená obvodovým opevněním dosahuje 52ha. Západní strana je vymezena strmým svahem do údolí Krounky s až 80m převýšením. Na severní a severovýchodní straně padá svah do údolí Novohradky. Vzhledem k tomu, že se plocha ostrohu svažuje směrem k severu a severovýchodu je zde převýšení nad tokem Novohradky zhruba o 30m menší, než na západní straně. Zcela otevřený je přístup z jihovýchodní strany.

Proto zde byla vybudována nejmohutnější fortifikace skládající se z hradby a příkopu. Hradba destruovala do podoby valu, ale na některých místech stále těleso hradby vystupuje z valu. Lze pozorovat opukové kameny skládané nasucho, na jiných místech opevnění byla údajně pozorována i dřevěná vnitřní konstrukce hradby. Val dnes přepažuje ostroh v délce 600m a je dodnes až 4m vysoký, při šířce až 15m. Jeho výšku z vnější strany ještě zvyšuje 2-4m hluboký a až 13m široký příkop. Na dvou místech je tato soustava proražena novodobou cestou. Nad osadou Brdo je příkop otevřen do svahu. Na druhé straně ostrohu, nad osadou Radouš se opevnění stáčí v ostrém úhlu a postupně se z něj stává pouhá různě výrazná terénní hrana. Příkop po stočení valu již není patrný. Sonda z roku 1992 zde odkryla opukovou zeď vysokou až 2,6m, za kterou se nalézal hlinitokamenitý násep. Obdobná zeď vystupuje na povrch v délce 300m na severním okraji vsi Rabouň. Podél dlouhé jihozápadní strany se fortifikace dochovala v proměnlivé podobě. Někde je pouhou ostrou hranou, jinde má podobu valu. Na některých místech je patrná i berma.

Dosud nevyjasněné je stáří lokality. Na toto téma bylo vysloveno mnoho názorů, od pravěkého hradiště, přes laténské oppidum, raně středověké hradiště po vrcholně středověké polní ležení, či refungium.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika