mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Katastrální území: Dřevčice u Brandýsa nad Labem

GPS: 50°10'20.93"N; 14°37'28.67"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Za HumnyDřevčice

Na jazykovité ostrožně severně od obce Dřevčice se nalézá hradiště z doby halštatské.

Ostrožna však byla osídlena již v mladším neolitu, eneolitu, době bronzové a posléze i v době laténské. Konec ostrožny je poníčen lomem. Na severu, západu a jihu padají strmé srázy do údolí Vinořského potoka a tak jediná potřeba fortifikace byla na východní straně.

V halštatu ji chránila trojice příkopů. Akropoli o neceleém hektaru v západní části ostrožny vymezoval dvojitý příkop. Paraelně běžící hrotité příkopy měly šířku 6m a hloubku 1,7m. Třetí, o něco menší příkop, přepažoval ostrožnu o další 130m dále a vymezoval celkovou plochu 2,2ha. Před hradištěm byl osídlen prostor o výměře 10ha.

Místo je zemědělsky obděláváno a na poli lze povrchovým sběrem najít velké množství keramiky různých pravěkých období.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika