mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Rokycany
Katastrální území: Hradiště nad Berounkou

GPS: 49°57'45.843"N, 13°43'1.732"EHradiště (okr.Rokycany)

V intravilánu obce nad pravým břehem Berounky stávalo patrně v raném středověku hradiště. Na okraji planiny se nachází trojúhelníkovitá ostrožna se dvěma cípy.

Od západu je vymezená roklí s drobnou vodotečí, která ústí do údolí Berounky, sráz do údolí vymezuje celou severní stranu. Na západě spadá sráz do malé rokle a prostor je po rovině přístupný pouze od jihu. Ostrožna má podlouhlý tvar a je přístupná od jihu a vytváří dva cípy, severozápadní a severovýchodní. Akropole stála na severozápadním z nich a zabírala plochu zhruba 1,5ha. Přírodou dobře chráněný severovýchodní cíp hrál patrně roli předhradí.

Hradiště opevňoval hlinitokamenitý val s vnějším příkopem na přístupné straně a zbylé strany byly opevněny patrně pouze pomocí valu. Podle dochovaných zpráv byla velká část opevnění srovnána se zemí po požáru ve vesnici, který se udál v roce 1792. Vesnici bylo potřeba rozšířit a val tomuto počínání překážel. Další odstraňování valu proběhlo roku 1820, ale ještě v roce 1833 byl na návsi val pozorován M.Kalinou z Jathensteinu. Roku 1909 jej již J.L.Píč nenalezl.

Archeologickými vykopávkami a výzkumy byly zaznamenány i nálezy z mladší doby laténské a vrcholného středověku. Nejvíce nálezů přísluší ranému středověku, především 12.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika