mapa

Kraj: Liberecký
Okres: Semily
Katastrální území: Karlovice

GPS: 50°33'12.531"N, 15°10'34.311"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Čertova ruka
Šourkova věž
Hrad
Velká bašta
Malá bašta
Hlavní masiv
Novákova pec
Východní platau
Velký amfiteátr
Čertova stěna
Maják
MašovKarlovice

Velice zajímavá opevněná plocha se nachází ve skalní skupině Maják uprostřed Hruboskalského skalního města. Polokruhovitý masiv ze skalních bloků a věží, zvaný Čertova Ruka, obklopuje vnitřní plochu přístupnou od východu. Jižní část skalního bloku má rozsáhlou vrcholovou plošinu, která své okolí převyšuje o 50m.

Tato plošina byla osídlena již v eneolitu a výrazně také v mladší době bronzově, období lužických popelnicových polí. Nejvýznamnější osídlení lze pak klást do doby halštatské.

Vrcholová plošina je opevněna kombinací krátkých po obvodu postavených valů a dřevěných zátarasů, po kterých zbyly kapsy a žlaby pro příčné trámy. Tak byly zajištěny možné přístupy na vrchol úzkými skalními rozsedlinami. Halštatskému období je pak přisuzováno opevnění vnitřního prostoru mezi skalními masivy. Na přístupné severovýchodní straně se nalézají nevýrazná torza předpokládaných valů, další val chránil přístup do severní části skalního masivu.

Ve vrcholové severní části skalního masivu, byl ve 13.století postaven malý hrádek, po kterém zůstaly záseky, dražé a vytesaná skalní světnička.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika