mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Jičín
Katastrální území: Kostelec u Jičíněvsi

GPS: jižní nároží 50°22'46.121"N, 15°19'51.092"E
vnitřní val 50°22'50.736"N, 15°19'50.415"E
severovýchodní nároží 50°22'58.519"N, 15°20'3.154"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

V Krkavčicích
V Krkavici
V KrkavčíchKostelec

Východně od středu obce Kostelec se údajně nachází rozsáhlé raně středověké? hradiště. Hradiště má mít obdélný tvar o rozloze 10 ha a leží na mírném návrší. Tedy tak to alespoň tvrdí jeden článek v odborné literatuře.

Plocha byla prý opevněna po celém obvodu, nejlépe se z opevnění zachoval jižní cíp (výška valu až 4,5m) a průběh fortifikace směrem na severovýchod. Zde se domněle dochoval i vnější příkop. Severní a západní průběh příkopu byl použit pro stavbu silnice, nejzápadnější cíp hradiště byl zastavěn. Původní délka opevnění dosahovala údajně téměř 1300 m. Zcela zanikla v severovýchodní části. Vnitřní areál byl přepažen vnitřním příkopem o původní šířce 7-14 m. Dnes je z větší části zavezen.

Toto nedávno objevené hradiště zatím nebylo archeologicky zkoumáno. Z povrchových sběrů pochází keramika z 11. či 12.století. Existence fortifikací je však krajně nejistá. Podle studia map z 19.století je zřejmé, že domnělé příkopy jsou úseky cest, které probíhaly v úvozech. Domnělé valy jsou svahy těchto úvozů, jižní "val" je polní mezí.. Protože cesty zanikly vznikl útvar, který velmi vzdáleně připomíná fortiifikace, ale s velkou pravděpodobnostá tomu tak není a lokalita je pouhým sídlištěm.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika