mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Křečovice u Neveklova

GPS: 49°42'58.37"N; 14°29'46.12"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Lhotský vrch
Lhotecký vrch
StrážoviceKřečovice I - Lhotský vrch

Západně od obce Strážovice na Benešovsku je hájovna Lhotka. A přímo nad ní na Lhotském vrchu se nachází torzo starého opevnění.

Vrcholové plató bylo opevněno kamennou hradbou a další pásy hradeb se nacházeli okolo vrcholu. Dnes je vidět jen kamení z rozvalených hradeb, především na strmých severních stráních. Nemuselo by to tak být, kdyby nedávno nedošlo k barbarskému poškození celé lokality při lesních pracích. Ještě před 20-ti lety byly viditelné kamenné pásy, dnes jsou však po zplanýrování vrcholové plošiny nashromážděny do hromad. Lépe dopadly zbytky valů předhradí, které jsou viditelné na jižní a západní straně v podobě nevýrazně táhnoucí se terénní vlny občas přecházející jen do terasy a občas zcela mizející. Nejlépe se zachovala část kamenného valu klesající od vrcholu k severu, která se následně stáčí k východu a mizí v terénu upraveném pro výsadbu stromků.

Celá fortifikace není doposud datována a to i přes dva archeologické výzkumy. Jako nejpravděpodobnější se jeví halštatské stáří s částečným využítím plochy ve vrcholném středověku (sporadické nálezy vrcholně středověké keramiky). Teorie o existenci tvrze na vrcholu Lhotského vrchu se mi jeví jako nepravděpodobná.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika