mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Rakovník
Katastrální území: Lhota pod Džbánem

GPS: val 50°12'51.788"N, 13°42'57.147"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Džbán

 

-------------------------------------------------

Kulturní památka

číslo rejstříku ÚSKP: 16457/2-2684Lhota pod Džbánem

Mezi Lhotou pod Džbánem a Kounovem se nachází ostroh, v jehož cípu byl postaven hrad Džbán. Patrně však není prvním opevněním v tomto místě. Zdá se, že ho předcházelo pravěké hradiště, kterému je přisuzován příkop, který se nachází v zalesněné části východně od hradu.

Zadní část ostrohu zaujal vrcholně středověký hrad Džbán, který díky své mohutné fortifikaci sestávající z obvodového příkopu vylámaného do skály a valu na čelní straně překryl jakékoli případně pozůstatky staršího hradiště. Ve vzdálenosti 218m od cípu ostrohu se v jižní části nachází valovité těleso s vnějším příkopem. Situace v těchto místech je ale výrazně poškozená lomem na opuku a není jasné, zda se skutečně jedná o pozůstatek opevnění. Valovité těleso se nachází při jižní hraně ostrohu a vede pouze asi 30m severním směrem a poté se ztrácí v opukovém lomu. Že by mohlo jít o pozůstatek opevnění naznačují staré nákresy z počátku 20.století. Na nich je šíjové opevnění dvojité a vede přes celý ostroh. Vnější val doprovázený příkopem je v terénu nezpochybnitelný, přetíná ostroh ve vzdálenosti 240m od cípu a dochoval se v délce 55m. Od jižní hrany vede až na hranici lesa. V severní nezalesněné části je zcela rozvezen díky zemědělské činnosti. V dochované části je val zhruba uprostřed snížený v důsledku těžby a nové poškození lze registrovat v severní části díky agresivnímu vyjíždění stop za pomoci terénních kol či motorek.

Z místa jsou známy nálezy datovatelné podle 100 let staré zprávy do eneolitu, doby halštatské a raného středověku.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika