mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Klatovy
Katastrální území: Lhovice

GPS: 49°29'32.249"N, 13°15'39.827"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Tuhošť

 

------------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 37401/4-3104Lhovice - Tuhošť

Na výrazném vrchu Tuhošť se dochovaly zbytky po pravěkém hradišti.

Samotný vrchol kopce zaujala akropole, jejíž obvodové opevnění se velmi dobře dochovalo. Obloukovitý hlinitokamenitý val obíhal vrchol kopce a dodnes je dobře patrný na západní, jižní a jihovýchodní straně. Vymezuje plochu o průměru 100m a výměře zhruba 1ha. Uprostřed západní strany se dochovala uličkovitá brána. Lépe se dochovalo její východní rameno, které se prudce stáčí dovnitř opevnění. Nejmohutnější dochovaná část opevnění je na jihu, v jihozápadní části se prudce stáčí k severu a náhle zaniká. Severovýchodní část vnitřního opevnění není v terénu patrná. O zhruba 70m dále ve svahu obíhá značnou část obvodu terasa, která je zřejmě pozůstatkem vnějšího opevnění. Podle starší literatury vedly svahem dokonce dva pásy valů, ale případný vnější pás již není v terénu patrný.

Zajímavá je situace na jihu, kde u skalních výchozů probíhá další valovitý útvar a ještě jižněji byly u skály zaznamenány pravěké nálezy.

Samotné hradiště je podle nálezů datováno do pozdní doby bronzové.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika