mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-město
Katastrální území: Litice u Plzně

GPS: Akropole: 49°41'57.179"N, 13°21'1.978"E
zaniklá vnější fortifikace: 49°41'58.873"N, 13°21'8.348"E


Kulturní památka (plocha hradu)

číslo rejstříku ÚSKP: 33725/2-2768

 Litice

Na ostře modelované ostrožně nad vtokem Litického potoka do Radbuzy, se ve stejnojmenné obci, v místech hradu Litice, stálo pravěké hradiště. Ostroh je strmým a skalnatým svahem vymezen na jižní, západní a severozápadní straně. Jediná přístupná je strana severovýchodní.

Strategicky výhodné místo bylo podle výsledků archeologického výzkumu osídleno již na počátku a konci eneolitu. V té době zde bylo výšinné sídliště, opevnění z této doby zachyceno nebylo.

Hradiště zde bylo postaveno patrně v pozdní době bronzové, kulturní vrstva a zachycené sídlištní objekty přísluší i době pozdně halštatské.

Osídlení bylo zaznamenáno i v ranném středověku. Archeologickým výzkumem byly zachyceny stopy po osídlení od 12.století. V té době zde stál patrně dvorec (možná již hrad), zaznamenaný v predikátu k roku 1212.

Dochované staré popisy hradu se zmiňují ještě o druhém, vnějším předhradí opevněném příkopem, které však patrně bylo pozůstatkem předhradí hradiště. Příkop byl patrný ještě v 19.století, dnes už tato fortifikační linie zanikla, nacházela se v místech dnešní školy a přilehlé zahrady.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika