mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Prachatice
Katastrální území: Lštění u Radhostic

GPS: 49°4'8.159"N, 13°52'45.919"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Léščie?
Svatý Vojtěch
VojtěchLštění (okr.Prachatice)

V okolí kostela sv.Vojtěch ve Lštění se občas píše o raně středověkém hradišti. První zmínka o osadě pochází až z roku 1352, ale zdejší osídlení je starší.

Kostel, dnes v barokní podobě, byl vystavěn po polovině 13.století. Vedle něj se ve vrcholném středověku patrně nacházela tvrz (vladykové doloženi poprvé k roku 1354), která zcela zanikla. Kostel se stal poutním místem a podle staroslovanského názvu osady Lštění se sem hypoteticky kladlo hradiště. Podle místní tradice se mělo jednat o hradiště vystavěné přemyslovským knížetem Spytihněvem I., sloužící k obraně hranic přemyslovského dominia.

Poloha, na které kostel a část obce stojí je vyvýšená nad své okolí, po rovině je přístupná pouze jihozápadní strana. V terénu se žádné jisté pozůstatky po fortifikaci nevyskytují. Meze, hypoteticky spojované s opevněním se nacházejí na východní a jihozápadní straně, s největší pravděpodobností se ale o pozůstatky opevnění nejedná. Povrchové sběry přinesly především vrcholně a pozdně středověkou keramiku. Keramika raně středověká je velmi výjimečná, drobné zlomek lze řadit do mladší doby hradištní.

Existenci hradiště nelze v současné době ani potvrdit, ani vyvrátit, zdá se však, že je spíše nepravděpodobná.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika