mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Mladá Boleslav

GPS: 50°24'33.58"N; 14°54'4.76"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hrobie
Boleslav
Nový BoleslavMladá Boleslav

Ostrožna nad soutokem Jizery a Klenice byla opevněna již v mladší době bronzové.

Stálo zde hradiště nositelů lužické kultury, jak dokládá archeologickým výzkumem doložený až 5m hluboký příkop pod dnešním Staroměstským náměstím.

Další opevnění postavili Slované, a to na přelomu 10. a 11.století. Hradiště se rozkládalo po celé ploše dnešního Staroměstského náměstí a do svého obvodu zahrnovalo i část dnešního Nového Města. Jediný přístup vedl od severní strany, kterou přeťala obranná linie. Z ostatních stran byla přirozená ochrana daná prudkým srázem do údolí Jizery a Klenice doplněna lehčím opevněním. Akropole se nacházela v místech dnešního hradu.

Hradiště se v 11.století stalo centrem rozsáhlého správního celku, který zahrnoval oblast Pojizeří od dolního toku Jizery až po zemské hranice na severu. Veškeré stopy po těchto opevněních zanikly v souvislosti se stavbou hradu a města Mladá Boleslav.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika