mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Nalžovické Podhájí

GPS: 49°44'7.96"N, 14°22'50.833"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Luhy
ČastobořskýNalžovické Podhájí - Luhy

Ostroh západo-východního směru nad soutokem Vltavy a potoka Musík skrývá byl ve vlastivědné literatuře koncem 19.století označen za místo z téměř zaniklým hradištěm. Jižně od hájovny Luhy se skutečně nachází zajímavé terénní relikty neznámého stáří.

Terén je na západní straně výrazně upraven lesním hospodářstvím a nenachází se zde žádný náznak opevnění. Jinak je tomu ale na severní straně, kde probíhá asi 20-30 m dlouhý liniový útvar připomínající val. Ten je široký asi 2-3 m, výška z vnější strany nepřesahuje 0,7m, z vnitřní strany je vysoký do 0,3m. Na západní straně se postupně přemění v nízkou terasu a následně vyznívá. Může se jednat o recentní útvar, ovšem zcela stoprocentně nelze vyloučit ani to, že jde o pozůstatek obvodového opevnění zaniklé fortifikace.

Možná je souvislost s nedalekým oppidem Hrazany. Velice podobná situace jako například mezi opiddem Stradonice a hradištěm Nižbor - Žlubinec. Z plocha nebyla archeologicky zkoumána a nejsou z ní známy žádné nálezy.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika