mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Neumětely

GPS: 49°51'48.629"N, 14°2'39.701"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Košík
Na Košíku
Housina
Na Posvícení
Na Krchově
Starý Zámek
NeumětelecNeumětely

Severovýchodně od Neumětel nad potokem Chumava se nachází vrch Košík. Je tvořen dvěma vrcholy a sedlem mezi nimi.

Na severním vrchu byl postaven středověký hrádek Košík, na jižním pak kaple. Obě stavby jsou již zaniklé (kromě části příkopu a valu hrádku) a severní vrch byl navíc výrazně poškozen a téměř odtěžen lomem na diabas. Vrcholová plošina mezi vrcholy má protáhlý tvar ve směru severozápad-jihovýchod s jediným přístupem ze severovýchodního směru.

Starší literatura uvádí, že se okolo celého vrchu táhl val s příkopem. Dnes je val patrný jen na části jihozápadní hrany. Na severovýchodní straně je vrcholové sedlo odděleno od okolního klesajícího terénu výrazným tarasem.

Nálezy jsou datovány do pozdní doby kamenné, nelze tedy vyloučit eneolitický původ sporadicky zachované fortifikace.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika