mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Obecnice v Brdech

GPS: 49°40'15.787"N, 13°54'17.704"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Zavírka
Láz

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 52632/2-2620Obecnice

V prostoru vojenského újezdy Brdy se nad vodní nádrží Pilská nachází nevýrazné zbytky patrně pravěkého hradiště. Zabírá část vrcholu kopce Zavírka s vrcholem ležícím 720m nad hladinou moře.

Mylně tradovanou informací je, že první hradiště zaznamenal J.E.Vocel, který v roce 1866 zakreslil bod značící hradiště s kamennými valy na vedlejší horu Třemošnou. Ve skutečnosti na mapě tato značka není. Po konci druhé světové války hradiště objevil F.C.Friedrich. Na počátku 50.let 20.století se o hradišti na vrchu Zavírka bez dalších podrobností zmiňuje J.V.Bezděka. Roku 1965 bylo na základě této informace hradiště pod názvem "hradiště na Zavírce" zapsáno do seznamu kulturních památek. Při revizích, během kterých mělo dojít k jeho identifikaci v terénu a při kterých měl být doplněn jeho popis, však nebylo opakovaně nalezeno.

Díky rozvoji leteckého laserového mapování a díky tomu, že vstup do vojenského prostoru přestal být v těchto místech omezován, se podařila jeho identifikace v terénu. Hradiště se nachází v jižní části vrcholového prostoru Zavírky s nejvyšším místem 719,6m n.m. Ohrazená plocha dosahuje 1,68ha a délka obvodového opevnění čítá 538m.

Opevnění v podobě kamenitého valu různého stupně dochování vede po celém obvodu. Ohrazená plocha je protáhlá ve směru severozápad - jihovýchod. V nejdelší ose dosahuje 215m, šířka se pohybuje od 80 - 92m. Opevnění je na jihozápadní a jižní straně přiloženo k terénní hraně vrcholové části Zavírky. Terén na východní straně jen mírně klesá a na severní straně prochází kamenitý val po úplně rovině. Val je nejlépe patrný podél lesa na jihozápadě a především na jižní straně v lese, v místech, kde se stáčí z jihovýchodního směru k východu. V těchto místech dosahuje oproti vnitřní straně až 1m výšky, destrukce na vnější straně je až 5m dlouhá s převýšením nepřesahujícím 2m. V jihovýchodním průběhu se téměř vytrácí, patrný jako 0,5m vysoký kamenný val je v prostoru mladého lesa v severovýchodní části obvodu. Severní část utrpěla při nedávných lesních pracích, po kterých zde zbyla holina a val zde dosahuje výšky maximálně 20cm. Po jeho stočení k jihozápadu vstupuje opět do zalesněného prostoru a dosahuje výšky až 0,5m. Na dvou místech (na západní a východní straně) ho přetínají současné cesty.

Otázkou zůstává stáří a funkce celé lokality. Hradiště se podobá fortifikacím pozdní doby bronzové, či pozdní doby halštatské. Celoobvodový kamenný val je patrně pozůstatkem kamenné zdi, která jen těžko přesahovala šíři 1,5m a podle množství kamenné destrukce nelze předpokládat příliš velkou výšku. Snad sloužila jen jako základna pro dřevěnou nástavbu (palisádu?). Vzhledem k nejbližšímu okolí bylo z obranného hlediska zvoleno nejlepší místo, přesto nemohla být jeho obranná kvalita moc vysoká.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika