mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk
Katastrální území: Odřepsy / Vlkov pod Oškobrhem

GPS: Akropole 50°9'9.729"N, 15°13'41.089"E
Jižní val 50°8'55.957"N, 15°13'46.868"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Oškobrh
Kostelíček
Chlumec?
Na zámečku

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 32484/2-1980

 Odřepsy II

Vrcholovou partii vrchu Oškobrhu mezi Odřepsy a Vlkovem rozděluje sedlo na dvě nestejně velké části. Větší plochu zabírá severovýchodní část. Na té vyrostlo v raném středověku hradiště.

Na vrcholu kopce vznikla rozměrná, téměř rovná náhorní plošina. Ta je po obvodu opevněna výrazným valem na hraně, občas kousek pod hranou plošiny. Celková opevněná plocha dosahuje 15ha a je často narušena opukovými lomy. Tyto lomy začaly vznikat již v 10.století, krátce po opuštění hradiště. Další narušení plochy byla výstavba kostelíka v severozápadním rohu a novodobé úpravy terénu v souvislosti s provozem obory (od 16.století).

Obvodové opevnění je zachováno na severní straně v délce 500m a výšky necelého metru. K západu je často přerušováno lomy. Další část valu vede od severozápadní výspy k východu a poté se obloukovitě stáčí k jihu. Tam se napojuje k valu vedoucímu po jižní hraně. Jižní val (délka 400m) sleduje hranu a když se stočí k severovýchodu, skončí v místech dalšího lomu. Výška jižního valu dosahuje z vnitřního prostoru až 1,2m.

Slovanské osídlení se soustředilo do míst dnešního kostela a zbytek plochy nebyl příliš využíván. Možný je i pozdější původ některých valů. Severní val byl totiž postaven jednodušším způsobem než zbytek opevnění, šlo pouze o navršený jílovito-kamenitý materiál.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika