mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Ouběnice u Dobříše / Višňová

GPS: 49°42'40.49"N; 14°9'11.58"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

HradištěOuběnice

Na zčásti zalesněném rozlehlém návrší se dvěma pahorky nad pravým břehem potoka Kocáby, asi 1 km jihozápadně od obce Ouběnice a 0,5 km západně od osady Chaloupky se nachází patrně vícedílné hradiště.

Úbočí hradiště se prudce svažuje na jeho západní a severní straně, na jihu je sklon mírný. Na východní straně směrem k osadě Chaloupky je sklon velmi mírný a táhlý. Návrší tvoří lesem porostlá mělká prohlubina, rozdělená polem na dvě části jižní nižší a severní vyšší. Severní a západní patu kopce obtéká říčka Kocába.

Severní část kopce je interpretována jako akropole. Na severu je opevněna valem měřícím na délku asi 55m, na šířku 4-5 m a výška kolísá mezi 0,7-1m. Druhý, jižní val uzavíral akropoli z druhé strany. Dnes je jen velmi nepatrně zřetelný a dá se místy identifikovat díky porostovým příznakům. Na délku měří cca 100m, na šířku 2-3m a výška se pohybuje mezi 0,2-0,5m. V tomto valu se má nalézat brána, dnes jen stěží identifikovatelná zhruba 30m od východního okraje valu. Samotná akropole, nalézající se v prostoru mezi oběma valy, má charakter ploché vejčité rovinky, mísovitě prohloubeného tvaru. Za stopy svědčící o možné existenci rozsáhlé vnější části hradiště zahrnující úžlabinu a jižní vrcholek lze považovat výraznou terénní hranu na jižní straně areálu.

Celá fortifikace zatím nebyla archeologicky zkoumána a doposud schází datovatelné nálezy.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika