mapa

Kraj: Praha
Okres: Praha 8
Katastrální území: Bohnice

GPS: Akropole 50°8'44.1"N; 14°24'8.77"E
Val 50°8'44.99"N; 14°24'22.06"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Zámka
Zámky
Na Zámcích

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 54973/1-1628Praha Bohnice - Zámka

Hradiště leží na ostrožně nad pravým břehem Vltavy, severozápadně od Prahy Bohnic. K osídlení byla ostrožna využita již lidem řivnáčské kultury, často v průběhu doby bronzové, v pozdním halštatu a v raném středověku.

Mohutná trojúhelníková ostrožna nad Vltavou je ohraničena údolím Drahaňského potoka na severu a Čimického potoka na jihu. Jedinou přístupovou cestu z východu tak tvoří úzká šíje, která je přepažena valem?. Šíje je široká jen asi 30m, její tvar a vzhled se ale změnil v důsledku zemědělské činnosti. Hradiště zaujímá celou plochu ostrožny o rozloze 6,5ha. Obvod činí 1275m a převýšení nad Vltavou je až 60m.

Dnes z opevnění zbyl jen úsek valu přepažující šíji (do 2m výšky) a části severního opevnění ostrožny nad Drahaňským potokem. Oba úseky patří konci 8. až začátku 9.století. Starší opevnění, ač je pravděpodobné, nebylo kromě palisádového žlabu řivnáčské kultury zaznamenáno. Hradiště je poškozeno lomem, který odlámal část hrany nad Vltavou.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika