Praha Vyšehrad

Široká ostrožna nad pravým břehem Vltavy vybíhá z pankrácké plošiny. Osídlena byla již v eneolitu a době bronzové. Jisté opevnění je až z raného středověku (pravděpodobné starší opevnění zatím není prokázané).

Převýšení nad Vltavou činí až 40m a příkrý sráz chrání plochu z jihozápadu a západu. Na severu a severovýchodě spadá svah do údolí Botiče. Přístupná tak byla pouze jihovýchodní strana.

Plocha opevnění o rozloze 9 - 10ha měla zhruba tvar trojúhelníku z akropolí na jihozápadě. Šíje byla opevněna zhruba v prostoru rotundy sv.Martina (poblíž se nacházela i původní brána). Obvodové opevnění bylo prokázáno na severu i s vnějším příkopem.

Od 2.poloviny 11.století zde byl knížecí a královský okrsek (sídlil zde Vratislav II. a jeho nástupci). Pozdější stavba středověkého hradu a především barokní pevnosti zcela změnila celou terénní konfiguraci a smazala veškeré nadzemní relikty původního opevnění. Proto přesný rozsah raně středověké fortifikace není znám.

mapa  

Kraj: Praha
Okres: Praha 2
Katastrální území: Vyšehrad

GPS: 50°3'52.12"N; 14°25'3.44"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Slavín
Chvrasten

--------------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 11740/1-1273

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 113


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika