mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Skramníky

GPS: 50°5'3.306"N, 14°57'36.99"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Škramník

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 32613/2-3431Skramníky

V obci Skramníky okolo kostela a jihovýchodně od něj se nalézalo opevnění, které se do dnešní doby nedochovalo. J.L.Píč opevnění na konci 19.století popsal jako dvojitý val s vnějšími příkopy, který obepínal plochu na ostrožnovitém návrší nad obcí. Průběh valů je zakrelen v Pamětní knize obce Skramníky.

V cípu výběžku se nachází kostel Stětí sv.Jana Křtitele. Ze západu plochu ohraničuje prudký sráz, na severu klesá terén pozvolněji. Celková plocha udávaná Píčem dosahuje 5,7ha. Šířka opevnění dosahovala 24m. Valy o výšce přes 2,5m byly sneseny kvůli hospodářským důvodům.

Linie opevnění vedla od zaniklého rybníka pod kostelem obloukovitě až ke stráni nad středem obce. Měla-li plocha opravdu rozlohu přes 5ha, vedl by val až do míst dnešní malé rokle s cestou na pole. V opevněné ploše stojí vedle kostela i fara, část hřbitova a několik domů ve východní části obce.

Od dob Píčových byla plocha narušována i dále a to zejména silnicí, která rozdělila kdysi opevněnou plochu na dvě části. Žádná část opevnění dnes není nad povrchem patrná.

Z obce jsou známy nálezy z raného středověku.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika