mapa

Kraj: Pardubický
Okres: Ústí nad Orlicí
Katastrální území: Vraclav

GPS: 49°58'11.562"N, 16°5'31.764"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradisko
Vratislav
V Dolích

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 24876/6-4093

 Vraclav

Na severovýchodním okraji obce Vraclav se nachází pozůstatky pravěkého a raně středověkého hradiště. V raném středověku se hradiště nazývalo Vratislav a leželo při trstenické stezce.

Ostroh vymezují prudké svahy podél západní a severní strany, které klesají k potoku a východní sráz rokle, která se severovýchodně pod hradištěm spojuje s roklí potoka. Jediná přístupná jihovýchodní strana je přetnuta mohutným, ale výrazně poškozeným obloukovitě vedeným valem s již jen nevýrazným vnějším příkopem. Takto vymezená plocha dosahuje 0,8ha a předpokládá se, že byla akropolí. Předhradí se nalézalo na rozšiřující se ploše jihovýchodně před akropolí. Ohrazení předhradí, ani předpokládaného druhého předhradí (sídlištní objekty byly zachyceny až ve vzdálenosti 300m od valu) nebylo doposud zachyceno s výjimkou mělkého příkopu. Torzo valu dosahuje až 6m výšky a podle starších pozorování obsahovalo kamennou zeď. Jihozápadní konec valu je rozvezen kvůli dostupnosti pole na akropoli.

Archeologickými výzkumy byly na akropoli zachyceny četné objekty z doby bronzové (kultury slezskoplatěnické) a množství pozůstatků zahloubených a srubových staveb z raného středověku, včetně kostrového pohřebiště ve střední části akropole. Existence hradiště z doby bronzové zatím není prokázána, v raném středověku se zde opevňovalo patrně v 1.polovině 11.století a správní centrum se zde udrželo až do 1.poloviny 13.století.

Roku 1908 byl na koruně valu zřízen památník na památku 800 let od povraždění rodu Vršovců, kteří zde byli pobiti na příkaz knížete Svatopluka roku 1108.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika