mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Vrbčany

GPS: 50°3'2.57"N; 14°59'37.23"E


Kulturní památka (kostel s valem)

Číslo rejstříku ÚSKP: 23801/2-881Vrbčany

Severovýchodně od středu obce Vrbčany, stojí na konci nízkého jazykovitého návrší kostel sv.Václava.

Kostel obklopuje okrouhlý val o výšce až 1,5m. Obklopuje plochu asi 55x60m a doposud není i přes archeologický výzkum datovaný.

Domnělé raně středověké hradiště se mělo rozléhat na celém návrší. To probíhá od kostela na severovýchod a po zhruba 250 m se napojuje na okolní terén. Ze západu a severu je ohraničeno srázem k říčce Výrovce a z jihu mírným svahem, který vznikl odtěžením terénu kvůli zástavbě obce.

Starším badatelům byly náadné terénní úpravy hran, které jsou údajně posledními stopami původních fortifikací. Hradby, by vzhledem k ne úplně ideálním přírodním podmínkám, musely probíhat po celém obvodu. Spíše se zdá, že ostré terénní hrany (především podél severní strany), jsou výsledkem dlouhodobé zemědělské činnosti a především existence dnes již zaniklé cesty, která ve svahu probíhala. Průzkumem ortofomap a dalších historických mapových podkladů, na existenci opevnění nic nenasvědčuje.

Archeologické nálezy z místa jsou i z doby bronzové a laténské. Nejstarší kostel zde byl postaven v pokročilé 2.polovině 10.století, poté ho nahradil románský kostel z počátku 13.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika