mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Nalžovické Podhájí

GPS: 49°42'58.031"N, 14°20'14.963"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 21640/2-3118Dolní Kolo

Zaniklá tvrz na ostrohu vybíhajícím nad pravý břeh Slapské přehrady, v místech, kde se do Vltavy vlévá Cholínská strouha.

Opevněná plocha homolovitého ostrohu má osy dlouhé 28m a 26m. Místo bylo osídleno již v eneolitu. Ostroh chrání od Vltavy strmá skála a z východní strany příkré rokle do údolí Cholínské strouhy. Přístupnou jižní stranu přepažuje příkop, až 12m široký a téměř 4m (někdy se udává 7m) hluboký oproti částečně dochovanému vnějšímu valu. Proti čelu je dnešní dno příkopu o 3,5m níže. Po obou stranách se příkop stáčí až nad Vltavu.

Archeologický výzkum vedle reliktů středověké tvrze ze 13.století, které patří dnešní podoba opevnění, objevil i pozůstatky snad opevněného výšinného sídliště chamské kultury s prvky kultury řivnáčské a kulovitých amfor. Při obvodu plochy stálo tehdy sedm až osm malých pravoúhlých, lehce do zvětralé skály zahloubených chat s ohništi. Tato osada u bývalého brodu přes Vltavu je nejvýchodněji vysunutou lokalitou chamské kultury.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika