mapa

Kraj: Liberecký
Okres: Liberec
Katastrální území: Grabštejn

GPS: 50°50'46.271"N, 14°52'34.828"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 32126/5-4317

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 322Grabštejn

Na výrazném ostrohu východně od Hrádku nad Nisou stojí na zámek přestavěný hrad Grabštejn. Hrad zaujal celou plochu trojúhelného ostrohu a jeho předhradí leží ve snížené poloze na přístupové šíji.

Kdy byl hrad založen není známo, předpokládá se doba okolo poloviny 13.století. Písemně je doložen k roku 1256. Původní hrad se dnes nalézá v severní části zámku. Hradba vymezila podlouhlý prostor před přístupovou šíjí. K ní se přivracel ostrým nárožím obvodové hradby, za kterou stál patrně volně okrouhlý bergfrit. Za ním stála k severní hradbě přistavěná minimálně trojprostorová budova. Jižně v ploše pozdějšího zámku se patrně nacházelo předhradí. Koncem 14. nebo v 15.století byl hrad přestavován. V jádře hradu byly postaveny další budovy, mezi starým palácem a věží byl postaven objekt, jehož součástí byla kaple. Další trojprostorová budova byla postavena mezi věží a východní obvodovou hradbou. Nejpozději v této době, spíše však již dříve hrad obklopil parkán. Pozdněgotická přestavba se soustředila především na jižní předhradí. Vzniklo zde nádvoří, které na východě vymezovalo široké křídlo s přístupem. Západní křídlo na jihu ukončila polookrouhlá bašta, další se nachází na východním konci jižního křídla, zhruba uprostřed jižní strany. V 15.století byl hrad několikrát obléhán, pozůstatky obléhacího tábora z této doby se nacházejí na vedlejším ostrohu.

Hrad byl přestavován v renesanci v letech 1566 - 86. Při této přestavbě byla přestavěna jižní část hradu. Vysoká věžice přibyla na severní straně hradu, kde vystupuje před jeho obvod. Na přístupové šíji byl zřízen poplužní dvůr. Zámek byl dále přestavován barokně, tato přestavba dala dnešní podobu bergfritu, na východní straně přibyly dva mohutné opěráky. Roku 1622 hrad vyhořel a v roce 1645 ho obsadili Švédové. Poté bylo na císařský rozkaz v roce 1655 zbořeno vnější opevnění. Další přestavba je doložena k roku 1782. Další požár z roku 1782 způsobil snížení o jedno patro. Od roku 1953 zde sídlila armáda a hrad velmi chátral. Naštěstí alespoň z Horního hradu armáda odešla a dnes je hrad zpřístupněný s výjimkou dolního předhradí, kde sídlí armádní psovodi.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika