mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Hořovice

GPS: 49°50'17.888"N, 13°54'23.835"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 38084/2-303Hořovice - Starý zámek

Hrad přestavěný na zámek ve stejnojmenném městě. Hrad byl založen snad okolo poloviny 13.století, králem, jako správní centrum.

Místem vybraným pro stavbu hradu se stala nevýrazná tupá ostrožna, kterou chránil sráz z jižní a západní strany. Oproti planině ho chránil hluboký okrouhlý příkop, za kterým stál vysoký val bez vnitřní konstrukce. Ve středu takto vymezené plochy stál lichoběžný raně gotický palác. Ten stál zcela volně bez jakéhokoli zapojení do obvodového opevnění. Jednalo se o hrad s jednodílnou a velmi archaickou dispozicí a patrně s jedinou kamennou stavbou.

V roce 1430 byl hrad dobyt sirotky. Poté byl pozdně goticky upravován. Snad byla postavena i volně stojící věž. Značně utrpěl i za třicetileté války. Poté byl raně barokně přestavěn. Zasypán byl jižní průběh příkopu, přistavěna křídla zámku.

Snad na počátku 18.století byl vedle založen nový zámek a původní hrad byl od té doby jen utilitárně využívaný, především jako sídlo úřadu. Dodnes se z vnějšího opevnění částečně dochoval příkop na severní a části východní strany. Až do roku 1980 byl zachován i východní průběh valu, který byl ale v tomto roce odbagrován a na jeho místě postaveny garáže.

Nejstarší částí trojkřídlého zámku je severní křídlo s 2m širokými zdmi. Západní strana probíhá z neznámých důvodů šikmo. V suterénu a přízemí jsou dodnes valené klenby. Ve východní místnosti se dochoval zbytek šnekového schodiště.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika