mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha - západ
Katastrální území: Kosoř

GPS: 49°59'12.420"N, 14°19'56.362"EHrádek v Kosoři

Poměrně široký ostroh v jižní části Kosoře se nazývá Na Hrádku. Starší texty z 19. a 1.poloviny 20.století na něm popisovaly nasucho kladené zdi a dokonce jeden valovitý útvar. Nálezy z něj pocházející byly datovány do raného a vrcholného středověku. Nejednou zde bylo lokalizováno raně středověké hradiště.

Dnes je z větší části zastavěn a jakékoli případné terénní relikty byly intenzivní zástavbou zcela setřeny. Jinak je tomu ve východní části ostrohu, který dnes slouží jako zahrady a pastviště pro koně. Značná část s výjimkou samotného cípu byla používána jako rumiště stavebních materiálů, které také setřely původní podobu terénu. Jedinou, snad nedotčenou částí je samotný cíp, na který navazuje klesající skalnatá opyš. V cípu ostrohu je od navazujícího terénu příkopovitým útvarem širokým maximálně 18m vydělena plocha o délce 23m a šířce zhruba 18m. Plocha se mírně sklání k východu a je ukončena hranou , pod kterou ustupuje skalnatá opyš. Vzhledem k tomu, že terén před příkopem byl využíván jako rumiště není jasná jeho původní konfigurace, dnes je oproti příkopem vydělené ploše mírně převýšen. Jižní část příkopovitého útvaru je hustě zarostlá neprostupným křovím.

Je-li celý objekt pozůstatkem vrcholně středověké tvrze asi nelze z teréní prospekce s jistotou určit. Pro hovoří pomístní název Hrádek, příkopovitý útvar a starší vrcholně středověké nálezy. Proti vyvýšení vnější plochy nad vlastní objekt a napřítomnost jakýchkoli pozůstatků na vnitřní ploše.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika