mapa

Kraj: Liberecký
Okres: Semily
Katastrální území: Rybnice

GPS: 50°36'51.883"N, 15°24'34.383"EHrádek v Loukově

V Loukově se 280m východně od kostela nachází výrazné pískovcové návrší s pozůstatky hradu, doposud v písemných údajích nezachyceného.

Návrší se skálami na vrcholu je na východní straně ohraničeno strmým srázem. Na jižní straně je podobně prudký sráz, ze kterého k západu vybíhá parkánovitá terasa, rozpadající se na severozápadě do dvou výškových stupňů. Vrcholová plošina má zhruha pětiúhelníkovitý tvar beze stop po zástavbě. Její západní část byla zničena lámáním kamene. Pouze v jižní části se nachází deprese, snad po zděné stavbě, postavené bez použití malty. Vzhledem k nálezům mazanice, byla patrně většina objektů dřevěná. Na severu vrcholové plošiny se terén pozvolna sklání k vyšší z teras. Opevnění zde zajišťuje val severo-jižního směru, dnes dosahující délky zhruba 25m. Pomocí tohoto valu a přírodních podmínek byla dobře zajištěna celá východní strana. Západní stranu hájil parkán, v severní a severozápadní části dvojitý. Na severu, kde je výškový rozdíl mezi oběma terasami největší, probíhá mohutný, poškozený val. Tudy patrně vedla přístupová komunikace. Obvod dolní terasy je mimo krátkého úseku na jihozápadě beze stop po opevnění. Zhruba 300m jižně protéká řeka Jizera, vzhledem k vzdálenosti nemohla být k obraně nijak využita.

Archeologické nálezy datují dobu života hradu do 14. a 15.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika