mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-západ
Katastrální území: Jíloviště

GPS: 49°56'53.146"N, 14°20'21.566"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 36355/2-2359Kazín

Zaniklý hrádek na skalnaté ostrožně nad pravým břehem Berounky na hranicích Prahy. Opevnění na místě pravěkého pravděpodobně opevněného výšinného sídliště. Opevnění zaujalo ostroh s výrazným převýšením nad řekou (známá, téměř kolmá skála Kazín).

Hrad měl dvojitou dispozici. Rozměrné předhradí je od ostrožny odděleno příkopem a vnějším valem. Tato linie chrání podlouhlé předhradí i ze severního směru. Náznak obvodového opevnění bez příkopu se nachází i podél jižní strany. Vlastní jádro je od předhradí odděleno mohutným a širokým příkopem. Plocha jádra je velmi členitá, není však jasné jde-li o relikty zaniklých staveb, nebo o pozůstatky výkopů z 19.století. Starší popisy na ploše jádra udávaly zbytky zdí.

Přesnější určení podoby a časové zařazení lze očekávat od archeologického průzkumu, který by také měl odpovědět na otázku, které z fortifikací patří středověku a které jsou případně starší.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika