mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Klatovy
Katastrální území: Klatovy


Kulturní památka (možná částečně)

Číslo rejstříku ÚSKP: 35923/4-2644Klatovy

Město je poprvé doloženo v predikátu k roku 1253. Město původně nazývané Klatov bylo založeno Přemyslem Otakarem II. na místě starší vsi po polovině 13.století (1257?-67).

Hrad v nově založeném městě není historicky doložen a jeho existence se pouze předpokládá podle vzoru jiných měst založených ve stejné době. Hrad se dříve hypoteticky kladl do prostoru pozdější Jezuitské koleje, na jižní straně při městských hradbách. Na počátku současného století byl vysloven názor o jeho lokalizaci do jihovýchodního nároží městského opevnění. Jedná se o jedině pravoúhlé nároží v rámci městských hradeb. Na místě se doposud dochovala okrouhlá věž s vyzděným skarpem v těsné blízkosti. Možný areál hradu o rozloze zhruba 50x50m je dnes zčásti zastavěn školou a částí přestavěného dominikánského kláštera. Dominikáni tento prostor získali již okolo roku 1300 a stavbu kláštera nedlouho poté zahájili.

Zásadní otázkou zůstává, zda byl hrad postaven. Také mohlo dojít pouze k jeho lokaci, ale stavba nemusela být nikdy zahájena.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika