mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Křepenice

GPS: 49°42'5.779"N, 14°20'56.861"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 31618/2-2459Křepenice

Dochovaná výstavná tvrz s okolním areálem na místě staršího dvora sevrozápadně od Sedlčan.

Ohradní zeď mezi tvrzí a dvorem s jednoduchou kulisovou bránou a objekt tzv.ovčína jsou pozůstatky staršího dvora snad z 1.poloviny 16.století.

V roce 1580 získal panství Jakub Krčín z Jelčan a do roku 1584 si zde postavil pohodlnou renesanční rezidenci. Obdélný půdorys areálu je vymezen ohradní zdí s nárožními stavbami. Z těch se tři dochovaly, čtvrtá byla přestavěna na hospodářskou budovu. Severozápadní nárožní budovou vede vstupní brána s bývalým padacím mostem. Hlavní obytné stavení představuje velká patrová budova s téměř čtvercovým půdorysem. Má jehlancovou střechu a částečně dochované a při opravách opravené sgrafitové kvádrování. Stojí mírně severozápadně od středu vymezené plochy, na lehce vyvýšené terase. Nad okny se dochovaly zbytky malované ornamentální výzdoby. Uvnitř hlavního palácového stavení se dochovaly části původní dispozice, renesanční klenby a malované trámové stropy. Hlavní úlohu při obraně hrála voda, která mohla zatopit rozsáhlé okolí.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika