mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk
Katastrální území: Hradištko u Sadské

GPS: 50°8'49.884"N, 14°55'49.530"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 19060/2-1983Kří

Tvrziště u rozsáhlé zaniklé vsi Kří v lese Kersko, nedaleko toku Labe, jihozápadně od Nymburka. Tvrz byla postavena u starší vsi někdy v 1.polovině 14.století. Spolu se vsí zanikla patrně v roce 1420, při plenění širokého okolí vojsky krále Zikmunda.

Tvrziště se nachází jižně od rybníka Káň. Jádro tvrze je kruhové a dosahuje rozměrů 16x18m. O 2m převyšuje vodní příkop, který se dochoval po celém obvodu s výjimkou jižní strany, kde je jádro přístupné nasypanou úzkou šíjí. V jádře jsou dochovány valovité útvary, pozůstatky po zástavbě. Na starším plánku tvrziště z 19.století, jsou patrné pozůstatky obdélné budovy na severní straně pahorku a menší objekt, patrně věžovitého stavení, na jižní straně. Vodní příkop o šířce 10 - 12m má tvar čtverce s vnějším valem, dochovaným na jižní a západní straně.

Jižně od tvrziště jsou dochovány pozůstatky rozsáhlé zaniklé osady.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika