mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk
Katastrální území: Hradištko u Sadské

GPS: 50°8'49.884"N, 14°55'49.530"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 19060/2-1983Kří

Tvrziště u rozsáhlé zaniklé vsi Kří v lese Kersko, nedaleko toku Labe, jihozápadně od Nymburka. Tvrz byla postavena u starší vsi někdy v 1.polovině 14.století. Spolu se vsí zanikla patrně v roce 1420, při plenění širokého okolí vojsky krále Zikmunda.

Tvrziště se nachází jižně od rybníka Káň. Jádro tvrze je kruhové a dosahuje rozměrů 16x18m. O 2m převyšuje vodní příkop, který se dochoval po celém obvodu s výjimkou jižní strany, kde je jádro přístupné nasypanou úzkou šíjí. V jádře jsou dochovány valovité útvary, pozůstatky po zástavbě. Na starším plánku tvrziště z 19.století, jsou patrné pozůstatky obdélné budovy na severní straně pahorku a menší objekt, patrně věžovitého stavení, na jižní straně. Vodní příkop o šířce 10 - 12m má tvar čtverce s vnějším valem, dochovaným na jižní a západní straně.

Jižně od tvrziště jsou dochovány pozůstatky rozsáhlé zaniklé osady.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika