mapa

Kraj: Liberecký
Okres: Semily
Katastrální území: Syřenov

GPS: 50°29'36.373"N, 15°26'44.655"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 22941/6-2798Kumburk

Zříceniny hradu na výrazném a zdálky viditelném kopci u Nové Paky. Hrad byl založen na počátku 14.století a první dochovaná písemná zmínka o něm přísluší k roku 1325.

Původní podoba hradu není příliš známá, protože hrad byl v pozdějších dobách výrazně přestavován. Na vrcholu kopce se nacházelo jádro, obíhané plášťovou zdí. K ní byla přiložena vnitřní zástavba. Další budova stála v západní části a vstup vedl přes patrně věžovitou bránu na severozápadě. Podoba pravděpodobného předhradí z první fáze hradu není známa.

První výrazná přestavba přišla stále ve 14.století. Celou severovýchodní část jádra zaujal ze štuk postavený palác s valeneně zaklenutým suterénem. Vedle brány byla postavena menší věž. Výrazně se přestavoval i zbytek západní části jádra. Nové vnější opevnění sestávalo z hradby a vnějšího příkopu. Vstup nově chránila i okrouhlá věž s flankovacími schopnostmi vevázaná do obvodové hradby nad bránou. Hradbu na severozápadě zpevnila čtverhranná bašta, či dokonce věž. Předhradí bylo opevněno obvodovou hradbou a vstup do něj vedl dvěmi kulisovými branami, z nichž první byla chránena štíhlou věží a strážní budovou. Hospodářské budovy byly přiloženy k hradbě.

V průběhu 15.století bylo přestavováno jádro a pokud již nestála, tak bya v této době k paláci přistavěna mohutná čtverhranná věž. Přízemí paláce bylo zaklenuto a některé stavby vybaveny novými opěráky. Stavělo se i na předhradí, kde vznikla podsklepená budova v severním nároží a vedle další stavba s vnitřní arkádou. Nejvýraznější událostí byla stavba vnějšího opevnění, která proběhla pravděpodobně mezi lety 1437 - 56. Obvodová hradba zaujala korunu staršího valu, vyházeného vně staršího příkopu. Nepříliš silná hradba byla zpevněna šesti poloohrouhlými dovnitř otevřenými baštami. Vstup hájený třemi z těchto bašt vedl kulisovou bránou, za kterou byla k hradbě přiložena podlouhlá trojprostorová budova.

Hrad byl za třicetileté války poškozen švédy a roku 1658 na příkaz císaře Leopolda pobořen.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika