mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Libomyšl

GPS: 49°52'13.954"N, 14°0'10.181"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 22171/2-429

 

fotky 01-20 Tomáš KrumlovskýLibomyšl

Rozsáhlé tvrziště zvané Hrádek se nachází východně od vsi na stejnojmenném soliterním pahorku. První zmínka o vsi je z predikátu z roku 1370. Přímo tvrz je zmíněna až k roku 1454.

Podle archeologických nálezů byla tvrz postavena ve 14.století. Pro stavbu bylo zvoleno místo výrazného homolovitého vrchu, jehož vrcholové plató převyšuje okolí o 20 m. Vrcholová plošina dosahuje téměř 35x22 m a nejsou na ní patrné žádné stopy po zástavbě. Ve svahu, 5-8 m pod plošinou, byla opevněna mohutným příkopem s vnějším valem, který je nejlépe patrný na východní, jižní a západní straně. Od severovýchodu k severozápadu podlehlo opevnění erozi a projevuje se jen jako výrazný terénní schod. Terénní schod je někdy vykládán jako pozůstatek parkánu, podle detailního vyhodnocení dat LLS i terénu, lze se stejnou pravděpodobností předpokládat zánik případného příkopu pomocí eroze a snad i recentních úprav.

Výrazný homolovitý tvar pahorku býval považován za pravěkou mohylu. Návrší ale tvoří rostlá skála, která na některých místech v jižní části vystupuje na povrch.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika