mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Mrač

GPS: 49°49'56.384"N, 14°42'8.675"E


součást Kulturní památky

Číslo rejstříku ÚSKP: 15999/2-121Mrač - Hrádek

Zaniklá tvrz či hrad na klesající ostrožně nad obcí Podmračí. Podle archeologických nálezů lze předpokládat vznik opevnění v 2.polovině 13.století až počátku 14.století. Predikát Zdislava z Mrače z roku 1318 se snad vztahuje k tomuto opevnění.

Závěr malé ostrožny přeťal příčný příkop. Druhý příkop oddělil vnitřní plochu od klesající opyše. Z opyše tak vznikl malý pahorek, na kterém A.Sedláček předpokládal menší dřevěnou stavbu. Vnitřní plocha má tavr trojúhelníku se zaoblenou čelní stranou. Je zarovnána a jedinné znatelné terénní relikty jsou v jižní části. Nad příkopem se nachází valovitý relikt, který je pozůstatkem čelní hradby. Na východní straně čela je výrazná terénní deprese, zbytek stavby, ze které A.Sedláček viděl zbytky zdiva.

Zánik lze spojovat s výstavbou nového opevněného objektu okolo poloviny 14.století jen necelých 100m západněji.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika