mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Obděnice

GPS: 49°33'6.946"N, 14°22'28.442"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 45296/2-2489Obděnice

Pozůstatky po tvrzi nedaleko románského kostela ve stejnojmenné obci. Kdy byla tvrz vystavěna není jisté, ves je písemně poprvé připomínána v predikátu k roku 1219, jistě je však starší. První přímá zmínka o tvrzi pochází až z roku 1593.

Tvrz zaujala cíp terénu, téměř ostrožnovitého charakteru. Největším pozůstatkem po tvrzi je stavení č.p.2, v jehož čele je osazen (druhotně?) kamenný sedlový portál. Hned vedle této budovy se částečně ve zříceninách dochoval další trakt s rozměrným snad pozdějším zaklenutím. Tento trakt byl do tvrze vestavěn později, patrně v pozdní gotice. Zaujal místo mezi dodnes dochovaným stavením a bránou, která stála ještě na počátku 20.století. Dnes jsou z ní dochovány pouze dvě stěny do výšky 3m. Brána byla podle starých popisů a nákresů věžovitá s otvory pro kladky padacího mostu. Gotické opevnění spočívalo patrně na ohradní zdi, před kterou probíhal příkop s vnějším valem, který se částečnš dochoval na na východní části přístupové jihovýchodní straně.

Za Jakuba Krčína z Jelčan se na tvrzi výrazně stavělo a přestavovalo. Od konce 17.století pak tvrz postupně chátrala.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika