mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Radíč

GPS: 49°44'39.957"N, 14°24'18.32"EOstromeč

Zříceniny hradu na konci dlouhé ostrožny nad soutokem Mastníku a Vltavy. Nejstarší fáze hradu a jeho jméno není známé, může se jednat o Hradnici známou z predikátu užitého k roku 1369.

Starý hrad se nacházel na konci ostrožny, za areálem keltského oppida, ze tří stran chráněný strmými srázy do údolí Vltavy a Mastníka. Nevelký hrad se skládal z hlavní budovy položené v obdélném jádře, které obíhal příkop a hradba, ze které se dochoval výrazný val. Z paláce se dochovala část valeně zaklenutého suterénu, část druhé, patrně plochostropé prostory a části obvodové zdi. Na počátku 15.století byl již zpustlý.

Roku 1424 byl hrad obsazen Tábority a ti zde postavili nový hrad. Protože byl starý hrad velmi malý, zaujala nová část dispozice plochu před šíjovým příkopem, v širší části ostrožny. Nepříliš silným obvodovým opevněním zajištěná plocha měla obdélný tvar. Uprostřed se nacházela velká obdélná budova. Vedle ní stála menší trojprostorová budova a další zástavba zajišťovala vstup do hradu. Obrana přístupu spočívala především na mohutném valu a čtverhranné stavbě, snad věžovitého charakteru vedle něj.

Ostrožna mezi oppidem a hradem je velmi úzká a na několika místech ji přetínají opevnění v podobě valů, které můžou příslušet hradu, ale může se jednat i o pozůstatky obléhacích prací. V poměrně velké vzdálenosti od hradu, na vrcholu kopce Červenka v areálu keltského oppida se nachází opevnění, které může být i předsunutou baštou hradu. Může se však jednat i o pozůstatek obléhacích aktivit.

Hrad byl roku 1428 dobyt a následně obnoven. Po více než dvouměsíčním dobývání byl roku 1435 vypálen a pobořen. V roce 1450 byl opět obnoven a stal se opěrným bodem výbojné posádky. V roce 1471 byl neúspěšně dobýván a při tomto dobývání je písemně doložený vznik několika obléhacích fortifikací. Doba zániku hradu není jasná, jako pustý je připomínán k roku 1542.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika