mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kutná Hora
Katastrální území: Rataje nad Sázavou

GPS: 49°50'27.614"N, 14°57'17.156"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 46437/2-1157Pirkenštejn

Dochovaný hrad na skalnaté ostrožně nad řekou Sázavou v dolní části městečna Rataje nad Sázavou. Hrad byl založen v 1.polovině 14.století a poprvé se připomíná k roku 1346.

Plocha jádra byla od ostrožny oddělena šíjovým příkopem. Za ním stál volně rozměrný okrouhlý bergfrit. Čelní hradba bergfrit obtáčí, poté se vrací zpět v jeho úrovni se lomí napříč ostrožnou. V jejím rovném úseku se nalézá kulisová brána. Bergfrit díky smyčce hradby vyčnívá z vnitřní plochy a může z boku kontrolovat prostor před bránou. Za čelní hradbou se nachází nádvoří, zastavěné v západní části provozní obdélnou budovou. Nedochovaná zástavba stála i podél východního průběhu obvodové hradby. Zadní část jádra zaujal velký palác se zaoblenými nárožími. V každé jeho úrovni měl tři místnosti.

Za palácem klesá poměrně strmě opyš, přesto na ní byla v pozdní gotice dostavěna parkánová hradba se střílnami. Hrad neměl klasické předhradí, neboť stál přímo ve městě. Ohrazení města bylo na hrad napojeno. V roce 1447 hrad vyhořel.

V Ratajích stojí ještě jeden hrad, po jehož přestavbě na zámek význam Pirknšejna slábl. V roce 1627 byl za selského povstání ponškozen. Zpustlý hrad byl v letech 1713 - 24 přestavěn na faru a bergfrit fungoval jako zvonice.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika