mapa

Kraj: Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Nový Jimramov

GPS: 49°38'20.313"N, 16°10'17.540"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 29070/7-4308Skály - Štarkov

Nad obcí Nový Jimramov se tyčí kopec Štarkov, na jehož skalnatém vrcholu stál hrad Skály, ze kterého zbyly zosáhlé zříceniny.

S výstavbou hradu lze počítat od 60-tých let 14.století. První dochovaná písemná zmínka se datuje k roku 1380. Od roku 1419 byl hrad husitský a v roce 1440 byl hrad dobýván a poškozen, roku 1356 rozbořen a v roce 1588 je připomínán jako pustý.

Hrad stojící na vrcholu kopce, v prostoru skalních výchozů a prostoru jižně od nich se dělí na dvě části. Hlavní část hradu stála při největší skále. Jádro bylo ohrazeno vysokou hradbou a na jihovýchodní straně byl ke skále přistavěn obdélný palác. V nádvoří stála čtverhranná obytná věž. K jádru byla přihrazena plocha druhého nádvoří, do které vedl vstup skrz částečně před hradbu vysunutou branskou věží. Nad druhým nádvořím na skále stála drobná věžička přístupná patrně po ochozu z hradby jádra. Severovýchodně od jádra byla na skalním výchozy zbudovaná bašta, která kontrolovala jeden ze směrů přístupu ke hradu. Jednalo se o podkovovitou baštu přístupnou přes dřevěnou lávku a kamennou nástupní rampu. Vnitřní hrad obklopoval od severu a západu do skály vytesaný příkop, před kterým probíhal částečně neodtěžený a částečně dosypaný val s celkem třemi mohutnými baštami, do kterých byly vestavěny dřevěné sruby. Prostřední z bašt procházela vstupní komunikace. Před valem byl vyhlouben a vysekán další příkop.

Druhá část hradu se nachází na výběžku jižně od jádra. Souvisí patrně s rozšířením hradu pro potřeby početné vojenské posádky (podle dochované zprávy na hradě přebývalo až 500 husitských bojovníků). S jádrem hradu byla spojena dřevěnou lávkou a ohrazeným vstupním prostorem, nad kterým stála věž. Za ní se nacházela rozměrná plošina vymezená na východní straně příkopem a valem, na jihu kolmou skálou a na západě soustavou dvou příkopů a valů.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika